Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest środa,
24 lipca 2019 r. 205 dzień rokuKonto

Rada Rodziców

Gimnazjum nr 10
ul. Harcerska 8/10
91-710 Łódź

informuje wszystkich,
którzy chcą wspomóc naszą placówkę finansowo,
że istnieje możliwość wpłaty na konto:

58-1240-3060-1111-
0000-3452-8336


Nasz cel...

Misja Szkoły


Czyli lista pobożnych życzeń

Przeczytajcie i oceńcie sami...

Naszym celem jest sprostanie wymaganiom XXI wieku.


Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej
na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów
i ich twórczego wykorzystania;

Integrację poszczególnych dziedzin wiedzy uwzględniającą aktywne metody pracy w obszarach zainteresowań uczniów;

Łączność kształcenia i wychowania, czyli zachowanie właściwych proporcji między przekazem informacji a rozwojem umiejętności
i wychowaniem;

Wyposażenie młodzieży w umiejętności pozwalające radzić sobie
w stale zmieniającym się świecie i pełnienie przyszłych ról
w społeczeństwie, w środowisku regionalnym swojej ojczyzny;

Copyright © 2006 by www.gim10.szkoly.lodz.pl         Jesteś       osobą odwiedzającą naszą stronę